Jarná susedská brigáda ako kedysi

Slovensko

Spomínate si na časy, keď sa naši otcovia a mamy či dedovia a babky spoločne chopili metiel, lopát a hrablí? Časy, keď susedia vychádzali do ulíc a usilovne upravovali svoje susedstvá?

Spolu ako za starých čias

Všetci spoločne pracovali na jedinom cieli – urobiť svoje okolie, svoj domov, čistejším a krajším miestom. Táto spomienka na spoločné susedské upratovania sa razom môže stať opäť realitou, ktorú si spoločne vytvoríme. Susedské upratovacie akcie totiž nie sú minulosťou, ich tradícia je stále v istej miere prítomná, a to vďaka skupinám obetavých dobrovoľníkov.

Minulý rok sa ich do spoločného jarného upratovania voľne pohodeného odpadu zapojilo viac než 23 700. Vyberme sa preto opäť spolu do ulíc a lesov našej krásnej krajiny v ktorýkoľvek deň medzi 21. marcom až 22. aprílom 2024. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do jarnej očisty, nájdete na odkaze: https://upracme.sk/pomoz-nam-vycistit-slovensko/

Tento rok aj v znamení čistých vôd

Ak hľadáte inšpiráciu na miesto, ktoré potrebuje odbremeniť od odpadkov, môžete využiť aplikáciu TrashOut. Zapojiť sa do upratovania je možné ako dobrovoľník – súčasť upratovacej skupiny, ale aj ako organizátor samotného upratovania, ktoré sa dá naplánovať cez web Upracme Slovensko. Vítané sú obce, firmy, školy, združenia… – jednoducho všetci bez rozdielu.

Organizácia Upracme Slovensko pošle dobrovoľníkom pomôcky na upratovanie, a to vďaka svojmu generálnemu partnerovi Lidl Slovensko. Žiadosť o pomôcky je potrebné poslať najmenej 10 dní pred plánovaným upratovaním. Tento rok budú upratovania okrem obcí, miest, lesov, parkov či akýchkoľvek prírodných priestranstiev zacielené aj na vodné plochy a riečištia: rieky, potoky, rybníky a priehrady.

Aby Upracme Slovensko mohlo na konci celej akcie vyhodnotiť, čo sa spoločne Slovákom podarilo, je dobré sa popri zbieraní odfotiť, fotografie zdieľať na sociálnych sieťach a označiť @upracmeslovensko.

Dobrý skutok i budovanie spoluzodpovednosti

Za úspechom každej brigády stojí tímový duch. Spoločné zomknutie pre dobrú vec má obrovský vplyv na kvalitu našich životov i stav prírody. S jarným slnkom, ktoré sa na nás ešte štrbavo usmieva, a prvými snežienkami prichádza aj nová energia.

Preto prinavráťme Slovensku jeho prirodzenú krásu počas jarnej susedskej brigády. Upratovanie nie je len o odstraňovaní odpadkov, ale aj o obnove pocitu spolupatričnosti a zodpovednosti za miesto, kde žijeme. A hoci sa časy zmenili, zámer zlepšiť svet ostáva.

Poďme teda v duchu niekdajších susedských brigád priložiť ruku k dielu a urobiť Slovensko čistejším a krajším miestom pre nás všetkých. Preto nezostávajme ľahostajní, natiahnime si rukavice a vezmime do nich vrecia a ukážme, že tradícia susedskej solidarity je stále živá.

Za touto iniciatívou stojí občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré je aj súčasťou svetového hnutia Let’s do it world. Už tradične na jeseň usporadúva Svetový čistiaci deň, na jar pri príležitosti Dňa zeme sa zas venuje organizovaniu Jarného susedského upratovania.

Archívne fotky do kampane poskytlo občianske združenie Novozámocký fotoalbum a Archív mesta Bratislava, ktorým patrí naša vďaka.


Lokalita Slovensko