Galanta

Vodný kolový mlyn Jelka
Galanta Vodný kolový mlyn Jelka