Silická ľadnica

Slovenský kras

Silická ľadnica je najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete. Nachádza sa v Národnom parku Slovenský kras v nadmorskej výške len 503 m n. m. Najkratšia túra sem vedie po značenej trase z obce Silica.

Táto obrovská priepasť vznikla prepadnutím stropu staršej jaskyne, približne pred 2000 rokmi. Silická jaskyňa nie je verejnosti prístupná, dostanete sa len pred jej vchod. Napriek tomu vstup do prepadliska určite stojí za návštevu. Budete ohromení monumentálnymi priestormi a skvelou klímou.

Vstup do priepasti je celoročne otvorený a vstup je samozrejme bezplatný. Pohyb návštevníkov je možný maximálne po zábradlie.

Silická ľadnica
Silická ľadnica – foto: Govisity

Zopár zaujímavostí o Silickej ľadnici

Nie náhodou Silická ľadnica dostala svoje pomenovanie. Po celý rok sa v nej udržiava ľad. Dokonca je tu možné pozorovať aj klimatickú inverziu. Rozdiel teploty vzduchu v priepasti, hlavne v letných mesiacoch môže byť aj viac ako 30 stupňov. Hlavne na jar jaskyňa návštevníkom pripraví nevšedné divadlo, v podobe obrovských ľadových cencúľov.

Silická ľadnica je dlhá 1100 m a hlboká 110 m, vytvorená v druhohorných vápencoch silického príkrovu. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne.

Silická jaskyňa – trasa z obce Silica

Vstup do priepasti sa nachádza na odbočke turistického chodníka, medzi obcami Silica a Silická Brezová. Po žltej značke z parkoviska pred obcou Silica ste pri priepasti do 20 minút.

Z obce Silická Brezová najprv po červenej a potom po žltej prídete do 1 hod. Prídeme sem pešo po žltej aj od Gombaseckej jaskyne, asi do 1 hod.

Parkovanie a verejná doprava

Verejné parkovisko pri hlavnej ceste, pred vstupom do obce Silica. Najbližšia autobusová zastávka je v obci Silica.

Kam v okolí?

V Národnom parku Slovenský kras navštívte aj Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Gombaseckú jaskyňu, alebo Jaskyňu Domica. Nad mestom Rožňava Hrad Krásna Hôrka, kde v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia.

Údaje o čase, dĺžke a prevýšení sú len informatívne. Namerali sme ich na trase Silica, parkovisko – Silická ľadnica.

foto: Govisity


Dĺžka:
1 km
Čas:
0:20 hod
Stúpanie:
12 m
Klesanie:
39 m
Lokalita Slovenský kras
Náročnosť ľahká
Prístupový bod Silica
Turistická značka žltá
Trasa Silica, parkovisko - Silická ľadnica