Rotunda svätého Juraja

Skalica Záhorie

Viete o tom, že rotunda je najstaršia stavba v Skalici postavená v ranorománskom štýle. Vybudovali ju pravdepodobne v 12. storočí, ale niektoré historické zdroje uvádzajú dokonca 11. storočie. Pôvodne bola Rotunda svätého Juraja vybudovaná ako kostolík na malom hradisku.

V interiéri môžeme obdivovať vzácne nástenné maľby. Pochádzajú z konca 15. storočia a znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorý bojuje s drakom.

Rotunda svätého Juraja
Rotunda svätého Juraja – Skalica

Stručne z histórie

Rotunda slúžila ako strážna veža a bola súčasťou mestského opevnenia. Dodnes je jednou z najvzácnejších románskych stavieb na Slovensku. V 15. storočí rotundu nadstavili a začlenili do mestských hradieb. Tie sa zachovali dodnes a pozostatky gotických mestských múrov a brány môžeme dnes obdivovať v okolí.

Pod rotundou sa našli dokonca krypty, ktoré prešli archeologickým výskumom, žiaľ nie sú pre návštevníkov sprístupnené.

Historické udalosti

Nadstavenie rotundy prebehlo v roku 1372. Rozdiel vidno vo veľkosti kameňov, prístavba bola robená z menších. V roku 1650 bola doplnená kupola a v strede rotundy vstavali kryptu. V roku 1945 došlo počas bojov k násilnému poškodeniu, pričom oprava prebehla v roku 1949. Práve v tomto roku získala rotunda súčasný vzhľad. V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a prebehol archeologický a reštaurátorský výskum. Napokon v roku 1996 boli reštaurované nástenné fresky.

Rotunda svätého Juraja
Rotunda svätého Juraja v Skalici

Otváracie hodiny Rotundy svätého Juraja v Skalici

Rotunda nemá pravidelné otváracie hodiny. Návštevu je potrebné dopredu rezervovať cez Turistickú informačnú kanceláriu Skalica, telefonicky +421 034 664 53 41, alebo mailom tik@mesto.skalica.sk

Ako sa sem dostať?

Rotunda svätého Juraja sa nachádza priamo tu, pri židovskom cintoríne a kalvárii. Z centra Skalice sa prejdeme z Námestia slobody, cez Potočnú ulicu až k mestským hradbám. Po trase vás budú navigovať smerové šípky.

Parkovanie a verejná doprava

Malé parkovisko priamo pri cintoríne neďaleko rotundy. Zo železničnej stanice Skalica sme pri Rotunde sv. Juraja pešo približne za 10 minút. Najbližšie autobusové zastávky sú Skalica, pod Kalváriou a Skalica, Nádražná.

Kam v okolí?


Lokalita Skalica
Náročnosť ľahká
Prístupový bod Skalica