Drevený kostol Korejovce

Šariš

Drevený kostol je duchovná pýcha obce Korejovce na Šariši. V súčasnosti národná kultúrna pamiatka, kde sa dodnes slúžia pravidelné bohoslužby.

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Korejovce bol postavený v roku 1764. Niektoré zdroje uvádzajú rok 1761. Od roku 1968 je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska.

Kostolík Korejovce
Drevený kostol Korejovce

Chrám je trojdielny, strecha pokrytá štiepaným šindľom

Chrám je trojdielny a trojvežový, z toho jednu miestnosť tvorí hlavná vstupná sieň. Strecha je pokrytá ručne štiepaným dreveným šindľom a na streche sú umiestnené tri cibuľky s kovanými železnými krížmi.

Obec Korejovce aj kostolík boli značne poškodené počas druhej svetovej vojny, v roku 1944. Po výbuchu bola zničená hlavne strecha a cárske dvere, ktoré boli následne opravené po roku 1947.

Ikonostas kostolíka obsahuje obraz Bohorodičky z druhej polovice 18. storočia. Interiér a Ikonostas prešiel kompletnou rekonštrukciou v rokoch 1999 – 2002.

Kostolík Korejovce
Drevený kostol Korejovce

Ukrýva tri vzácne zvony z rokov 1769, 1771 a 1835

Zvonica nie je súčasťou stavby, ale nachádza sa priamo pred kostolíkom. Ukrýva až tri vzácne zvony. V roku 1769 bol do drevenej zvonice umiestnený zvon s nápisom a reliéfom sv. Rodiny. V roku 1771 bol pridaný ďalší zvon do zvonice, zdobený krížom, Pannou Máriou Sedembolestnou, sv. Trojicou a nápisom. V roku 1835 bol nainštalovaný tretí zvon s dekorom dubových listov a nápisom.

Bohoslužby v drevenom chráme sú v nedeľu a štrvtok

Každú nedeľu o 8:00, okrem 3. v mesiaci a štvrtok o 16:00 hod.

Ako sa sem dostať?

Korejovce sú vzdialené 20 km od mesta Svidník. Kostolík nájdete priamo v obci na kopci. Obklopuje ho cintorín a zvonica.

Parkovanie a verejná doprava

Priamo v centre obce Korejovce pod kostolíkom sa nachádza malé parkovisko. Najbližšia autobusová zastávka Korejovce.


Lokalita Šariš
Náročnosť ľahká
Prístupový bod Korejovce