Skalné mesto Dreveník

Spiš

Slovensko je krajinou, kde sa z každého kúta vynárajú jedinečné prírodné zázraky. Jedným z tých najvýznamnejších je skalné mesto Dreveník, nachádzajúce sa na Spiši v blízkosti povestného Spišského hradu, jedného z najväčších hradných komplexov v strednej Európe.

Dreveník je nielen pôsobivým geologickým útvarom, ale aj miestom histórie a legiend, ktoré lákajú turistov, vedcov a milovníkov prírody.

Poloha a prístup na Dreveník

Dreveník sa nachádza v krásnej oblasti Spišského Podhradia na východnom Slovensku, neďaleko známeho Spišského hradu. Je to jedno z najstarších a najväčších travertínových území v strednej Európe. Prístup k skalnému mestu je relatívne jednoduchý – vyrazíte buď z obce Žehra alebo z obce Spišské Podhradie po žltej značke.

Zo Žehry sem prídeme do 1 hod. a zo Spišského Podhradia do 1:30 hod.

Skalné mesto Dreveník
Skalné mesto Dreveník

Geologická a prírodná hodnota

Skalné mesto Dreveník je národná prírodná rezervácia. Jeho hlavnú časť tvoria vápenaté travertínové útvary. Tieto usadeniny vytvorili pôsobivé skaly a jaskyne, ktoré dnes vytvárajú skalnatý labyrint s nádhernými a jedinečnými tvarmi.

Dreveník je mimoriadne cenný aj z botanického hľadiska. Vyskytuje sa tu množstvo chránených druhov rastlín, ktoré sú typické pre travertínové oblasti. Medzi najvzácnejšie patria rôzne druhy orchideí a iné vzácne druhy flóry, ktoré sa adaptovali na špecifické podmienky tohto územia.

História a archeologické nálezy

Skalné mesto Dreveník má bohatú históriu, datujúcu sa až do paleolitu. Archeologické výskumy odhalili, že táto oblasť bola osídlená už v praveku. Našli sa tu stopy po osídlení z rôznych období, od paleolitu, cez neolít, bronzovú dobu, až po stredovek. Mnohé z týchto nálezov poukazujú na to, že Dreveník bol dôležitým miestom v rôznych historických obdobiach.

Jednou z najdôležitejších archeologických lokalít je travertínový vrch, na ktorom sa nachádzajú fragmenty starodávneho opevnenia a pozostatky starodávnych sídiel.

Medzi veľký počet skalných útvarov patrí roklina Peklo, alebo skalné mesto Kamenný raj. Na jeho svahoch sa nachádzajú až 3 jaskyne.

Skalné mesto Dreveník
Skalné mesto Dreveník

Turistické atrakcie a aktivity

Návšteva Dreveníka ponúka množstvo možností na turistiku, horolezectvo a fotografovanie. Miesto je prepletené turistickými chodníkmi, ktoré návštevníkov prevedú cez najzaujímavejšie časti skalného mesta.

Pre tých, ktorí si chcú vychutnať nádherné výhľady, je výstup na vyhliadku povinnou zastávkou. Výhľad z tohto bodu ponúka panoramatický obraz na Spišský hrad a okolitú krajinu, čo z neho robí perfektné miesto na relaxáciu.

Ochrana prírody

Ako národná prírodná rezervácia je Dreveník chráneným územím. Pri návšteve je dôležité rešpektovať ochranu prírody. Turisti by mali dodržiavať značené trasy, nebrať žiadne prírodné suveníry, a hlavne nepoškodzovať miestnu flóru a faunu. Jedine týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že Dreveník zostane zachovaný aj pre budúce generácie.

Kam v okolí?


Lokalita Spiš
Prístupový bod Spišské Podhradie, Žehra
Turistická značka žltá