Doma v Tatrách. Tatry chcú rozvíjať viac domáci obyvatelia ako turisti!

Vysoké Tatry

Vo Vysokých Tatrách prebiehal v mesiaci august a september 2022 kvalitatívny prieskum verejnej mienky Doma v Tatrách. Jeho cieľom bolo popísať názory turistov a domácich pre rozvoj Tatier. V decembri bola zverejnená prvá časť výsledkov. Poznáme už aký vzťah majú k Tatrám, čo by radi zmenili a čo ponechali v existujúcom stave. Zverejňovanie detailných výsledkov bude pokračovať v nasledujúcich mesiacoch.

Zámerom prieskumu DOMA V TATRÁCH bolo dať slovo reprezentatívnej vzorke návštevníkov Tatier a domácim obyvateľom regiónu tak, aby sa naozaj pochopili ich potreby. V ostatných rokoch sa venujú diskusie často opakujúcim sa témam ako parkoviská, zápchy, drahé služby, no cieľom bolo dať slovo domácim aj návštevníkom a vyhodnotiť ich názory.

Do kvalitatívneho prieskumu sa osobne aj prostredníctvom web stránky spolu zapojilo viac ako 400 respondentov, z toho 28 % domácich a 72 % návštevníkov. Takmer v rovnakom počte sa do nášho projektu zapojili muži aj ženy. Žien sa zapojilo 56 %.

Prieskum popisuje v prvej zverejnenej časti aj mnoho informácií o tatranskom regióne. Trvalo v tomto blízkom regióne žije podľa posledného spočítania približne 83 000 obyvateľov, pričom Tatry navštívilo v rekordnom roku 2019
až 740 000 unikátnych návštevníkov s minimálne jedným prenocovaním a  k tomu státisíce jednodňových návštevníkov (vysokohorská turistika, lyžovanie) bez prenocovania.

Jedným z mnohých zistení prieskumu, je že nielen domáci obyvatelia sa cítia v Tatrách ako doma. Za svoj druhý domov považuje až 74 % opýtaných návštevníkov – turistov. Prieskum poukázal aj na zaujímavé rozdiely na rozvoj tatranského regiónu medzi domácimi a turistami. To, že Tatry využívajú svoj potenciál na maximum a nepotrebujú zásadné zmeny potvrdilo len 13,9 % domácich a len 25% návštevníkov. Čiže veľká väčšina ľudí si uvedomuje potrebné zmeny, no zároveň potvrdzujú, že rozvoj už nie je potrebný vo výstavbe podnikov, hotelov či reštaurácií.

V mnohých diskusiách sa hovorí o preľudnenosti Tatier a opatreniach ako napríklad zavedenie vstupného do národného parku. No názory ľudí v Tatrách sú odlišné. Až 62% ľudí si myslí, že Tatry nie sú preľudnené a v Tatrách je miesta dosť.

Celú prvú zverejnenú časť prieskumu si môžete prečítať na webstránke prieskumu www.domavtatrach.com. Ďalšie podrobné výsledky k témam dopravy, ochrane prírody, výstavbe nových hotelov či penziónov, bývania pod Tatrami atď. sa priebežne spracovávajú a budú zverejnené v nasledujúcich mesiacoch.

Prieskum v Tatranskej Lomnici

Lokalita Vysoké Tatry